Välkomna till NRES

Vår ambition är att kunna erbjuda prisvärda bostäder till det
stora flertalet som efterfrågar kvalitetsbostäder.

Vår ambition är att kunna erbjuda prisvärda bostäder till det stora flertalet som efterfrågar kvalitetsbostäder.

Pågående projekt

Brf. Tallkronan

NRES har utvecklat 74 bostadsrätter i Sigtuna Stadsängar i projektet Brf. Tallkronan. Projektet har tagit till sig områdets höga miljö- och hållbarhetsambitioner och kommer att byggas till större delen i trä. Projektet är säljstartat och kommer innehålla lägenheter 1 – 4 RoK, stadsradhus samt pool. Mer information finns på ansvarig mäklares hemsida.

Om oss

NRES är en nystartad koncern av Ulf Sjöstrand, Ulf Morelius och Peter Wågström med ambitionen att kunna erbjuda prisvärda bostäder till det stora flertalet som efterfrågar kvalitetsbostäder. Vår avsikt är att arbeta med olika upplåtelseformer utifrån de behov som finns på olika delmarknader och tillföra socialt hållbara bostäder. Grundarna har en gemensam erfarenhet av byggande och fastighetsutveckling som vida överstiger 100 år. Koncernen har knutit till sig kompetenser inom bostadsutveckling och -byggande, samt finansiering och juridik.

Innovativa & hållbara lösningar

Bostadsutveckling och -byggande är en traditionstyngd bransch där innovationer under långa perioder till stor del uteblivit. Som en ny aktör, men med lång gemensam erfarenhet, har vi som mål att främja innovation och hållbarhet.

Våra kunder ska känna en trygghet i att deras boende är resultatet av en väl genomarbetad process. Varje projekt har unika förutsättningar – Vi lovar att göra det bästa av dem.

Kontakta oss

Peter Wågström

Styrelseordförande

Christer Skagerlind

Sigtuna för projektutveckling

Projektansvarig Brf Tallkronan i

Christofer Sjöstrand

Ansvarig för bygg